Kiedy wymagane jest obuwie robocze dla kierowcy?

Kiedy wymagane jest obuwie robocze dla kierowcy?

O tym czy kierowca powinien posiadać odpowiednią odzież i obuwie robocze mówi Kodeks Pracy a dokładnie – dział dziesiąty, rozdział IX Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze art. 237.  § 1: „Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi...