Według przepisów prawa, gaśnica samochodowa stanowi jeden z podstawowych elementów wyposażenia pojazdu w Polsce.

Potwierdza to: „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)”. W rozdziale 2 Wyposażenie par. 11 ust. 1 „Pojazd samochodowy wyposaża się pkt 14: w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla”.

Krótko mówiąc: w samochodzie osobowym wymagana jest jedna gaśnica. Gaśnica samochodowa powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu.

Aby przejść do sklepu z gaśnicami do aut osobowych zgodnymi z przepisami polskimi i UE kliknij guzik poniżej:

GAŚNICE SAMOCHODOWE

______________________________________________________________________________________________